? ANEWDOOR牛道德语 365bet官网可靠吗_澳门365bet下载_安卓手机如何进入365bet
 课程信息

中外教3月-6月周末班

班型

上课日期

上课时间

上课教室

住宿班

价格/学时

优惠价格

A1?
(50%外教课)
(30人小班)

2016.3.12-2016.6.5

每周六日?
8:30-11:45?
13:00-16:15

中国农业大学东区图书馆107

?

6500元/?
180学时?
?

4500元/?
200学时?
?

A2
(50%外教课)
(30人小班)

2016.3.6-2016.6.5

每周六日?
8:30-11:45?
13:00-16:15

中国农业大学东区图书馆107

?

6500元/?
180学时

4500元/?
200学时

B1?
(50%外教课)
(30人小班)

2016.3.6-2016.6.5

每周六日?
8:30-11:45?
13:00-16:15

中国农业大学东区图书馆107

?

6500元/?
180学时

4500元/?
200学时

B2?
(50%外教课)
(30人小班)

2016.3.6-2016.6.5

每周六日?
8:30-11:45?
13:00-16:15

中国农业大学东区图书馆107

?

6500元/?
180学时

4500元/?
200学时

全外教3月-6月周末班

班型

上课日期

上课时间

上课教室

住宿班

价格/学时

优惠价格

A1?
(全外教课)?
(30人小班)

2016.3.6-2016.6.5

每周六日?
8:30-11:45?
13:00-16:15

中国农业大学东区图书馆107

?

7500元/?
180学时?
?

5000元/?
200学时?
?

A2
(全外教课)?
(30人小班)

2016.3.6-2016.6.5

每周六日?
8:30-11:45?
13:00-16:15

中国农业大学东区图书馆107

?

7500元/?
180学时?
?

5000元/?
200学时?
?

B1?
(全外教课)?
(30人小班)

2016.3.6-2016.6.5

每周六日?
8:30-11:45?
13:00-16:15

中国农业大学东区图书馆107

?

7500元/?
180学时?
?

5000元/?
200学时

B2?
(全外教课)?
(30人小班)

2016.3.6-2016.6.5

每周六日?
8:30-11:45?
13:00-16:15

中国农业大学东区图书馆107

?

7500元/?
180学时?
?

5000元/?
200学时?
?

中外教3月-6月平时班

班型

上课日期

上课时间

上课教室

住宿班

价格/学时

优惠价格

A1?
(50%外教课)
(30人小班)

2016年3月-6月

每周1.3.6或者2.4.7上课?

中国农业大学东区图书馆107

?

6500元/?
180学时?
?

4500元/?
200学时?
?

A2
(50%外教课)
(30人小班)

2016年3月-6月

每周1.3.6或者2.4.7上课?

中国农业大学东区图书馆107

?

6500元/?
180学时?
?

4500元/?
200学时?
?

B1?
(50%外教课)
(30人小班)

2016年3月-6月

每周1.3.6或者2.4.7上课?

中国农业大学东区图书馆107

?

6500元/?
180学时?
?

4500元/?
200学时?
?

B2?
(50%外教课)
(30人小班)

2016年3月-6月

每周1.3.6或者2.4.7上课?

中国农业大学东区图书馆107

?

6500元/?
180学时?
?

4500元/?
200学时?
?

全外教3月-6月平时班

班型

上课日期

上课时间

上课教室

住宿班

价格/学时

优惠价格

A1?
(全外教课)?
(30人小班)

2016年3月-6月?

每周六日?
8:30-11:45?
13:00-16:15

中国农业大学东区图书馆107

?

7500元/?
180学时?
?

5000元/?
200学时?
?

A2
(全外教课)?
(30人小班)

2016年3月-6月?

每周六日?
8:30-11:45?
13:00-16:15

中国农业大学东区图书馆107

?

7500元/?
180学时?
?

5000元/?
200学时?
?

B1?
(全外教课)?
(30人小班)

2016年3月-6月?

每周六日?
8:30-11:45?
13:00-16:15

中国农业大学东区图书馆107

?

7500元/?
180学时?
?

5000元/?
200学时?
?

B2?
(全外教课)?
(30人小班)

2016年3月-6月?

每周六日?
8:30-11:45?
13:00-16:15

中国农业大学东区图书馆107

?

7500元/?
180学时?
?

5000元/?
200学时?
?

?